top of page
green home prodacts.jpg

תקנון האתר

תקנון ותנאי שימוש לרכישה באתר של גרין לייף גרופ

 

תקנון זה, מסדיר את התנאים לשימוש באתר האינטרנט של גרין לייף גרופ (להלן: "התקנון" ) או תנאי השימוש או תנאי הרכישה.

הצפייה והשימוש והרכישה באתר כפופים לכל הוראות התקנון והוראות כל דין.

המשתמש באתר מאשר בעשותו כן כי הוא קרא את הוראות התקנון והוא מסכים להן ומתחייב לפעול בהתאם.

גרין לייף גרופ רשאית ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות תקנון זה כולן או חלקן וכל מסמך אחר המסדיר את תנאי ההתקשרות בין קהל לקוחותיה לבינה.

השימוש בלשון זכר בעת כתיבת תקנון זה הינו לשם הנוחות בלבד וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. האמור בלשון יחיד יש לקרוא בלשון רבים לפי העניין ולהיפך.

הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות ונועדו לשם הנוחות בלבד.

מובהר, כי כלל התנאים בתקנון זה כפופים לכל דין נוהג לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ותקנותיו.

מובהר כי אם יקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת שסעיף בתקנון זה אינו עומד בכפיפה אחת להוראות דין כלשהו, לא תהיה לכך השפעה על נפקות משפטית של סעיפים אחרים בתקנון זה.

בכל מקום בו רשום גרין לייף גרופ הכוונה היא לרבות מפעילי אתר האינטרנט, וכל מי שמטעמה.

תנאי הרכישה באתר גרין לייף גרופ

ככלל, רכישות המבוצעות באתר גרין לייף גרופ  מנוהלות באמצעות החברה.

 

במקרים שונים, יתכן כי המוצר יסופק בפועל ע"י גרין לייף גרופ גם באמצעים אחרים, מלבד אתר האינטרנט ופרטי בית העסק יימסרו על גבי חשבונית הרכישה או במסמך אחר אשר ישלח ללקוח מיד עם סיום הרכישה.

התנאים המופיעים בתקנון זה ו/או הרכישה כפופים לדיני מדינת ישראל לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 והתקנות אשר הותקנו על פיו ובכל מקרה של התנגשות הוראות הדין גוברות.

הזמנה באמצעות האינטרנט : ניתן להזמין מוצרים באמצעות אתר האינטרנט של בית העסק על ידי מילוי טופס בקשה להזמנה (לאחר הוספת המוצר לסל הקניות שבאתר). לאחר ביצוע ההזמנה, תשלח אליך הודעה ו/או מייל המאשרים את ביצוע ההזמנה.

במקרים בהם יעלה הצורך, יצור נציג בית העסק קשר טלפונית. ההזמנה תקפה רק לאחר הוצאת חשבונית וביצוע תשלום.

טעות קולמוס – פורסם מחיר גבוה ו/או נמוך באופן קיצוני ביותר ממחירו הממוצע הנוהג ו/או פורסם מוצר שלא קיים עוד ו/או מפרט ו/או סרטון/תמונה להמחשה אשר נפלה בהם טעות הקלדה ו/או תקלה, תהיה אות פדן רשאית לבטל את העסקה בכפוף להודעה לקונה. באם נתקבל תשלום, הרוכש יקבל החזר כספי באופן מידי.

משלוחים עד הבית: גרין לייף גרופ מספק שירות של משלוחים עד לבית הלקוח.

השירות מוענק בכל הארץ, אולם תחת מגבלות של תדירות הקווים בחברות השילוח המספקות את השירות. ועל כן משלוחים למקומות רחוקים או מעבר לקו הירוק יכולים לחרוג מזמן המשלוח המצוין באתר.

אפשרויות התשלום בעת ההזמנה: ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות העברה בנקאית או באמצעות אפליקציה לביצוע תשלום בלבד. היום בו התקבל אישור אודות העברה הינו המועד ממנו יתחילו למנות ימי האספקה.

בעת ביצוע הזמנה באתר, לא ניתן לשלם באמצעות המחאה או מזומן.

אספקת מוצרים ברכישה באתר גרין לייף גרופ , תפעל כדי לספק את המוצר על ידי חברת שליחים עד לבית הלקוח. למען הסר הספק, ימי עסקים הינם ימי א' עד ה' לא כולל יום ו', שבת, ערבי חג, חג וימי שבתון. במעמד אספקת המוצר יתכן וידרש להציג לשליח מסמך מזהה רשמי ואשר פרטיו תואמים את פרטי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה.

בעת מסירת המוצר, עשוי להתבצע אימות בין הלקוח לבין פרטי ההזמנה אותה ביצע.

 

מדיניות ביטול עסקה אשר בוצעה באתר האינטרנט של גרין לייף גרופ

  רכישה באמצעות אתר האינטרנט הינה עסקת מכר מרחוק כמפורט בסעיפים 14(ג)(1), 14(ד), 14ג1, 14ה(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן,

  תשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

  ביטול עסקת מכר מרחוק תתאפשר בהתאם לתנאים המפורטים בסעיפי החוק דלעיל ואשר מתומצתים להלן למען הנוחות. למען הסר הספק,

  בכל  מקרה של התנגשות בין התמצות לבין הוראות החוק, הוראות החוק יגברו.

  לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה שביצע באתר תוך 48 ויזוכה על התשלום שביצע.

  לקוח אשר יבקש לבטל עסקה בגין פגם אשר קיים במוצר אשר קיבל או עקב אי התאמה בין המפורסם לבין יכולותיו של המוצר בפועל יקבל

  את מלוא כספו בחזרה.

זכויות קנייניות וסימני מסחר

  כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגרפיים, התמונות, סרטוני הוידאו, העיצובים,      הטקסטים ,המפרטים וכל מידע אחר באתר ו\או הקשור בו, הינם בבעלותה הבלעדית של גרין לייף גרופ ולא יעשה בהם כל שימוש אלא

  באישור החברה

  אין לעשות שימוש כל שהוא  בסימני המסחר  של חברת גרין לייף גרופ..

תשלומים

  תשלום בכרטיס אשראי יתבצע בכרטיס אשראי העונה להגדרה של כרטיס אשראי בחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו-1986

. לא יתאפשר תשלום בהמחאה/צ'ק.

  המוצר/ים יסופק/ו אך ורק לאחר קבלת אישור על ביצוע התשלום.

 

ביטול עסקה אשר נעשתה  באתר גרין לייף גרופ

  ביטול עסקה לאחר הפקת החשבונית ו/או החזרת הטובין, אפשרי בתנאי שלא נעשה שימוש בטובין, באריזה תקינה ומקורית תוך 14 יום

  מתאריך הפקת החשבונית. ותחויב בדמי ביטול בסך 20 פלוס דמי הובלה בגין החזר  ובתוספת עמלת הסליקה.

  מוצר אשר לא יוחזר באריזתו המקורית וללא כל פגם לא הלקוח לא יקבל החזר כספי.

אחריות

  גרין לייף גרופ אחראית כלפי הלקוח לפעולתו התקינה של המוצר במידה והשימוש בו נעשה בתנאים רגילים, לתקופה הנקובה

  (להלן-תקופת האחריות)

  כל אחריות הינה למוצר ו/או החלפת מוצר.

  במידה ולא קיים המוצר במלאי החברה ו/או נפסק יצורו, תחליף החברה את המוצר הפגום במוצר שווה ערך באיכותו ובביצועיו ו/או טוב יותר,     ובכפוף לדין.

  יש לתאם את משלוח המוצר מראש בטרם שליחתו ע"י הלקוח. מוסכם בזאת, מראש ובמפורש כי החברה רשאית לבדוק כל מוצר שקיבלה,

  לפי  שיקול דעתה הבלעדי.

  קבלת המוצר לבדיקה אינה מהווה הכרה בפגם או קלקול כלשהו במוצר ואינה מהווה התחייבות מטעם גרין לייף גרופ

  במקרים הבאים לא תחול האחריות על המוצר :

  נזק פיזי נראה לעין ו/או כל נזק אחר שלטעמה של החברה אינו בשליטתה אשר נגרם כתוצאה משימוש שאיננו תואם את ייעודו של המוצר,

  ו/או משימוש לא נכון במוצר.

 1

bottom of page