top of page
green home prodacts.jpg

על החברה

חברת גרין לייפ מתמחה בפיתוח מוצרים ירוקים אשר לא פוגעים ולא מזיקים לאדם לטבע ולסביבה.
המוצרים מבוססים על המרכיבים לא רעילים ולא  מזיקים. חומרי ניקוי וחיטוי "הירוקים" יחליפו חומרים קיימים המוגדרים כדטרגנטים

המכילים חומרים כימיים מזהמים וחומציים אשר ברובם רעילים ומזיקים לסביבה לאוויר שאנו נושמים למים שאנו שותים לאדמה,

למזון שאנו אוכלים למי הים ומי התהום. גופנו חשוף למגוון עצום של מחלות ופגעים חלקם נראים לעין וחלקם סמויים.
הנשימה העיניים ועור גופנו חשופים במיוחד ופגיעים לעיתים לנזקים בלתי הפיכים ולו רק ממגע קצר עם חומרים אלה המוצרים

הירוקים מיועדים למגוון רחב של שימושים לצריכה ביתית ומוסדית, לתברואה לתעשיות שונות כמו לתחבורה, לתעופה, ספנות

  ועוד חברת גרין לייפ שמה לה למטרה להוות גורם מוביל ויוזם פעילות למען סביבה הירוקה, לשמור על איכות הסביבה ולהעלותו

לדיון במעלה סדר היום הציבורי.

החברה רותמת את עצמה לרשויות האכיפה של המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות, הרשויות המקומיות ולכלל ארגוני הסביבה

הפועלים בישראל מתוך הבנה כי אנו משלמים מחיר יקר ע"י פגיעה בטבע. בעקבות צמיחה כלכלית ותעשייתית
שלא התחשבה בשיקולים סביבתיים וגרמה לפגיעה ישירה בטבע, גרמה לאוויר המזוהם ופגע במי תהום אשר כתוצאה מכך פגע

ישורת בבריאות הציבור ובחיי מסביבנו. חברת גרין לייפ מתמקדת בהובלת מהלך בנישה שבה יש לה יתרון יחסי הכולל טכנולוגיה,

ניסיון, ידע בפיתוח וייצור של מוצרי ניקוי וחיטוי אקולוגיים המגינים על הסביבה והאדמה.

מדיניות החברה המטרה
חברת Green Life Group. שמה לה למטרה להוות גורם מוביל ויוזם פעילות למען סביבה ירוקה, לשמור על איכות הסביבה,
ולהעלותו לדיון במעלה סדר היום הציבורי.
"בלו סקאי" רותמת את עצמה לרשויות העקיפה של המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות, הרשויות המקומיות
ולכלל ארגוני הסביבה הפועלים בישראל, מתוך הבנה כי אנו משלמים מחיר יקר ע"י פגיעה בטבע.
בעקבות צמיחה כלכלית ותעשייתית שלא התחשבה בשיקולים סביבתיים וגרמה לפגיעה ישירה בבריאות הציבור כתוצאה
מחשיפה לאוויר מזוהם ולסביבת חומרים כימיים רעלים הפוגעים בגופנו ומסכנים אותנו.
חומרי הניקוי וחיטוי "הירוקים" יחליפו חומרים המוגדרים כדטרגנטים המכילים  מחומרים כימיים מזהמים המורכבים מחומרים 
בסיסיים וחומציים  רעילים . כל אלה  גורמים נזק לסביבה, לאוויר שאנו נושמים, למים שאנו שותים - (זיהום מי תהום),

לאדמה, ולמזון שאנו אוכלים.  
חברת Green Life Group מתמקדת בהובלת מהלך בנישה שבה יש לה יתרון יחסי הכולל טכנולוגיה, ניסיון, ידע בפיתוח וייצור
של מוצרי ניקוי וחיטוי אקולוגיים המגנים על הסביבה והאדם.

 

 התחייבות
עמידה בחוקים, צווים ותקנות הישימים לבטיחותם של העובדים, קבלני המשנה והמבקרים בארגון, שמירת החוקים והתקנות
של הגנת הסביבה והחוקים הישימים, איכותם וביצועיהם של המוצרים אימוץ והטמעת תקנים בינלאומיים להגנה על הסביבה, וזאת על מנת להקטין ולמנוע בהתמדה את הסיכונים והמפגעים למשאבי הטבע, הסביבה והקהילה, לתועלת הדדית של כל המעורבים יהול מערכת איכות משולבת 
עפ"י דרישות ת"י  ISO 9001:2008, ISO14001:2004,
ביצוע יעיל ואפקטיבי של התהליכים ברמה מקצועית, שאיפה למצוינות ושיפור מתמיד תיאום מלא לדרישות לקוח ולשביעות רצונו
בקרה מתמדת על מתן שירות ואיכות המוצרים הובלת סקרי הנהלה וקביעת יעדים שנתיים לשיפור מערכת האיכות המשולבת, התאמתה ויעילותה הבטחת זמינות משאבים נחוצים לניהול ובקרה של מערכת האיכות והכשרת המשאב האנושי שיפור מתמיד.

אני מאמין של חברת גרין לייפ

מחוייבות החברה מתוך הבנה כי אנו משלמים מחיר בריאותי יקר ע"י שימוש במוצרי ניקוי וחיטוי המבוססים על כימיקלים ודטרגנטים רעילים גרין לייף גרופ שמה לה למטרה להוות גורם מוביל בפיתוח מוצרים לא רעלים ידידותיים למשתמש ושומרים על איכות הסביבה.

חברת גרין לייף גרופ מפתחת מוצרים ירוקים ליישום פתרונות יעילים לשימוש במוצרי ניקוי וחיטוי לצריכה ביתית, מוסדית ותעשייתית בכל התחומים. באתר שלנו תמצא פתרון לכל תחום של ניקוי וחיטוי.
 

חברת גרין לייפ המפתחת ומייצרת משפחת מוצרים לניקוי וחיטוי אקןלוגיים, אשר מבוססים על מרכיבים טבעים לא רעילים ולא מזהמים את הסביבה. המוצרים הם לא רעילים וידידותיים למשתמש.

סדרת מוצרי החברה מחליפה את מוצרי הניקוי הקיימים, המבוססים על כימיקלים רעילים ומזהמים. אתר זה יסייע לך להכיר את הפעילות שלנו, להכיר את המוצרים שאנו מייצרים ולהתאימם לדרישות והצרכים  צוות ההדרכה של החברה יסייע במתן תשובות, עזרה ביישומים, מתן פתרונות והמלצות לשימוש הנכון. האתר מכיל מידע על המוצרים בדפי המוצר והנחיות לשימושב "צור קשר" תוכל למצוא פרטים איך לפנות אלינו ולהשאיר שאלות והצעות ואנו נחזור עם תשובות בהקדם.

bottom of page