top of page

ניקוי אנטיבקטריאלי

מוצרי  אנטיבקטריאליים המיעדים לניקוי וחיטוי, הם מוצרים משמידי חידקים, עובשים ונבגים, הנותנים פיתרון יעיל של ניקוי וחיטוי מלא. המוצרים הם בעלי יכולת השמדה למגוון רחב של מוקרואורגניזמים וחידקים  שונים. שימוש ב במוצרים אלה  נותן פיתרון יעיל של ניקוי וחיטוי. המוצרים לא מסוכנים לאדם לא עושים נזק לציוד סובב ולא פוגעים בסביבה.

 מקומות מפגש של אנשים חולים במרפאות או בתי חולים מהווה חממה לזהומים צולבים בין החולים. שמירה על ניקויון וחיטוי מתמידים  במקומות  כאלה יוריד בצורה משמעותית הידבקות בין המבקרים במקום 

   .מוצרי גרין אפ אנטי בקטריאליים הם בעלי יכולת ניקוי וחיטוי בתחום רחב של השמדת חידקים 
 .שימוש בהם הוא פשוט לא מסוכן למשתמש ולא גורם נזק וזיהום לסביב

     בתי חולים

אחת הסכנות החמורות הנשקפות לחולה במהלך אשפוז היא זיהומים למיניהם, שמתרבים במהירות בבתי חולים.  אין כמעט   פינה בבתי החולים שנקייה מחיידקים בקטריות כמו חדרי האישפוז, מערכות איוורור , המעלית, כלי האוכל, וכל הציוד הסובב. הצוות המטפל עובר בין חולה לחולה וכך מעביר את החיידקים או הנגיפים ביניהם, למרות שננקטו אמצעי הגיינה הנדרשים. חברת גרין לייפ פיתחה סידרת מוצרים אקולוגיים לתחום בתי חולים אשר לא מסוכנים למשתמשים, לחולים ולא מזהמים את הסביבה.  מוצרי  גרין אפ  הם מוצריםצרים  אנטיבקטריאליים   בעלי יכולת השמדת     MRSAחיידקים בתחום רחב כולל השמדת חיידקי 
 

חולים המבקרים במרפאות משאירים מגוון רחב של חיידקים במקום. יכולת הדבקות    של מבקרים היא בעלת סבירות גבוהה.לכן נוקניון וחיטוי שוטפים הם הכרחיים ביותר במרפאות.   שימוש במוצרי Green Up אנטיבקטריאליים כחומר ניקוי וחיטוי במקום יקטין משמעותית סככנת  הידבקות במקומות האלה

מרפאות

  מרפאות שיניים 

מרפאת שיניים היא למעשה חדר ניתוח לכל דבר אשר בו   חשופים המטופלים והצוות המטפל לזהומים רבים. שמירה על רמת ניקיון וחיטוי במקום היא מהחשובים ביותר. שימוש במוצרי Green Up אנטיבקטריאליים נותן פיתרון יעל להשגת מטרה זו. המוצרים מאפשרים שמירה על ציוד מעבדה, לא מסוכנים למשתמשים ולא פוגעים בסביבה.
 

Dental Equipment Sterilizer

 מעבדות

רמת סיכון לזיהומים לעובדי מעבדות היא גבוהה מאוד. לכן הגנה על עובדים ועל המעבדה היא קריטית וחשובה ביותר. שימוש במוצרי Green Up אנטיבקטריאליים נותן פיתרון יעל להשגת מטרה זו. המוצרים מאפשרים שמירה על ציוד מעבדה, לא מסוכנים למשתמשים ולא פוגעים בסביבה. 
 

laboratory.jpg
bottom of page