top of page

מוצרים ביתיים

 נוזל לניקוי וחיטוי לפרי וירק בבית

שמירה על טריות הפירות והירקות היתה אחד מהבעיות של האדם  מיום שהוא התחיל לאכול אותם. שימוש בחומרי הדברה שומר על הפרי והירק בזמן    גידולם  בשדה, אבל אחרי הקטיף עם תחילת שיווקם לצרכן
  זמן טריותם הוא חשוב ביותר למגדלים, למשווקים 
  ולצרכנים הסופיים. שימוש במוצרי גרין לייפ האקולוגיים  
   .מאפשר לשמור על טריות פירות וירקות נקיים ומחוטים זמן נוסף

הדבר מאריך את חיי המדף  של פרי וירק אצל המשווקים 
ואצל הצרכן הסופי בבית. המוצרים  הם ידידותיים  
לא  מסוכנים למשתמש, לא גורמים נזק לציוד ולא
מזהמים את הסביבה 

bottom of page