top of page

גרין אפ לניקוי פרי וירק

 שמירה על טריות הפירות והירקות היתה אחד מהבעיות של האדם  מיום שהוא התחיל לאכול אותם. שימוש בחומרי הדברה שומר על הפרי והירק בזמן  גידולם  בשדה, אבל עם תחילת שיווקם לצרכןזמן טריותם  הוא חשוב ביותר למשווקים ולצרכנים הסופיים. שימוש במוצרי גרין אפ מאפשר לשמור על פירות וירקות נקיים ומחוטים. הדבר מאריך חיי המדף  אצל המשווקים ואצל הצרכן הסופי בבית  או בתעשייה.המוצרים  הם לא מסוכנים למשתמשים לא גורמים נזק לציוד ולא מזהמים את הסביבה.  

הנחיות והוראות שימוש
גרין אף- פרות וירקות  הינו חומר המיועד לשימוש בטבילה בריסוס או בעירפול 
אין להוסיף,למהול ו/או לערבב עם שום חומר אחר פרט למים
 אין לחמם ואין לעבוד על משטחים חמים מאוד
יחס דילול עם מים בלבד  עד ל 1:10
יש לטבול את הפרי או הירק במשך כמה דקות בתערובת אשר הוכנה מראש למשך כדקה, לשטוף במים נקיים ופרי או ירק מוכנים לשימוש או להחסנה

bottom of page